Taisyklės ir nuostatos

Perskaitykite visas šias taisykles ir nuostatas.

Kadangi mes priimame jūsų užsakymą ir sudarome teisiškai įgyvendinamą susitarimą be papildomų nuorodų į jus, turite perskaityti šias sąlygas ir įsitikinti, kad jose yra viskas, ko norite, ir nieko, kuo jūs nesate patenkintas. Jei esate dėl kažlko netikri, tiesiog paskambinkite mums telefonu +447773070201.

Taikymas

 1. Šios sąlygos ir nuostatos bus taikomos perkant prekes jums (klientui ar jums). Mes esame įmonė „Conscious Future Limited“, registruota Anglijoje ir Velse numeriu 11995860, kurios registruota buveinė yra „Kemp House“, 152–160 City Road, Londonas, EC1V 2NX, el. pašto adresas info@consciousfuture.co.uk; telefono numeris +447773070201; (Tiekėjas arba mes).
 2. Tai yra sąlygos, kurių pagrindu mes jums parduodame visas prekes. Užsakydami bet kurią iš prekių, jūs sutinkate laikytis šių sąlygų. Užsakydami bet kurią iš Paslaugų, sutinkate laikytis šių sąlygų. Prekes iš interneto galite įsigyti tik tuo atveju, jei turite teisę sudaryti sutartį ir esate ne jaunesnis nei 18 metų.

Interpretacija

 1. Vartotojas - asmuo, veikiantis tikslais, kurie visiškai nepriklauso nuo jo ar jos prekybos, verslo, amato ar profesijos;
 2. Pristatymo vieta reiškia pirkėjo patalpos ar kita vietą, kur turi būti pristatytos prekės, kaip nurodyta Užsakyme;
 3. Delivery Location means the consumer’s premises or other location where the Goods are to be supplied, as set out in the Order;
 4. Patvari laikmena - popierinis ar elektroninis paštas, ar bet kuri kita laikmena, leidžianti asmeniškai adresuoti informaciją gavėjui, leidžianti gavėjui saugoti informaciją prieinamą tiek laiko, kiek pakanka informacijos tikslams, ir leidžianti atkurti saugomą informaciją nepakitusią;
 5. Prekės reiškia svetainėje reklamuojamas prekes, kurias jums pateikiame užsakyme nurodytu kiekiu ir aprašymu;
 6. Užsakymas reiškia Kliento prekių užsakymą iš tiekėjo, pateiktą vykdant nurodyą svetainėje procesą žingsnis po žingsnio.
 7. Privatumo politika reiškia sąlygas, kurios nustato, kaip elgsimės su konfidencialia ir asmenine informacija, gauta iš jūsų per svetainę;
 8. Svetainė reiškia mūsų svetainę www.consciousfuture.co.uk, kurioje reklamuojamos prekės.

Prekės

11. Prekių aprašymas pateiktas interneto svetainėje, kataloguose, brošiūrose ar kitoje reklamos formoje. Bet koks aprašymas yra skirtas tik iliustracijai ir gali būti nedidelių tiekiamų prekių dydžio ir spalvos neatitikimų.

 1. Jei prekės yra pagamintos pagal jūsų specialius reikalavimus, jūs esate atsakingi už tai, kad visa jūsų pateikta informacija ar specifikacijos būtų tikslios.
 2. Visos Prekės, kurios rodomos svetainėje, priklauso nuo prieinamumo.
 3. Mes galime atlikti prekių pakeitimus, kurie yra būtini norint laikytis galiojančių įstatymų ar saugos reikalavimų. Mes informuosime jus apie šiuos pakeitimus.

Asmeninė informacija ir registracija

 1. Registruodamiesi naudotis svetaine, turite sukurti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs tada liekate atsakingas už visus veiksmus, atliktus pasirinktu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, ir įsipareigojate niekam neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio ir juos laikyti paslaptyje.
 2. Mes visą informaciją saugome ir naudojame griežtai laikydamiesi Privatumo politikos.
 3. Jūs sutinkate kad mes galime susisiekti su jumis naudodamiesi el. paštu ar kitais elektroninio ryšio būdais ir iš anksto apmokėtu paštu.

Pardavimo pagrindas

 1. Prekių aprašymas mūsų svetainėje nėra sutarties pasiūlymas parduoti prekes. Kai svetainėje pateikiamas užsakymas, mes galime jį atmesti dėl bet kokios priežasties, nors ir stengsimės nedelsdami pasakyti priežastį.
 2. Užsakymo procesas yra paaiškintas svetainėje. Kiekvienas žingsnis leidžia patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant užsakymą. Jūsų pareiga yra patikrinti, ar teisingai panaudojote užsakymo procesą.
 3. Užsakytų prekių pardavimo sutartis sudaroma tik tada, kai iš mūsų gausite el. laišką, patvirtinantį užsakymą (užsakymo patvirtinimas). Privalote įsitikinti, kad užsakymo patvirtinimas yra išsamus ir tikslus, ir nedelsdami mus informuoti apie visas klaidas. Mes neatsakome už jokius jūsų pateikto užsakymo netikslumus. Pateikdami užsakymą sutinkate, kad mes jums patvirtintume sutartį apie tai el. paštu su visa joje esančia informacija (t.y. užsakymo patvirtinimu). Užsakymo patvirtinimą gausite per pagrįstą laiką po sutarties sudarymo, bet kokiu atveju ne vėliau kaip prieš pristatant visas pagal sutartį užsakytas prekes.
 4. Bet kokia pasiūlyta kaina galioja ne ilgiau kaip 7 dienas nuo jos pasiūlymo datos, nebent mes ją aiškiai pakeičiame anksčiau.
 5. Po sutarties sudarymo negali būti keičiama jokia sutarties dalis, nesvarbu, ar tai būtų prekių aprašymas, ar kiti mokesčiai, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimo raštu susitaria klientas ir tiekėjas.
 6. Mes numatome, kad šios sąlygos ir nuostatos būtų taikomos tik sutarčiai, kurią jūs sudarėte kaip vartotojas. Jei taip nėra, turite mums pasakyti, kad galėtume pateikti jums kitokią sutartį su jums tinkamesnėmis sąlygomis, kurios tam tikrais atžvilgiais gali būti jums geresnės, pvz., suteikti jums nuolaidą jeigu jūs norite platinti mūsų prekes.

Kaina ir apmokėjimas

 1. Prekių kaina ir bet koks papildomas pristatymas ar kiti mokesčiai yra tokie, kokie nurodomi Svetainėje Užsakymo dieną, arba tokia kaina, dėl kurios galime susitarti raštu.
 2. Į kainas ir mokesčius įskaičiuotas PVM pagal tuo metu galiojančias normas.
 3. Jūs turite sumokėti kartu su savo užsakymu pateikdami savo kredito ar debeto kortelės duomenis, ir mes galime paimti mokėjimą iškart arba prieš pristatydami prekes.

Pristatymas

 1. Mes pristatysime prekes į pristatymo vietą laiku arba per sutartą laikotarpį arba, jei nebus kitaip susitarta, be reikalo nedelsiant ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
 2. Bet kokiu atveju, neatsižvelgiant į įvykius, kurie nepriklauso nuo mūsų, jei prekių nepristatome laiku, galite nutraukti suratį, jei: a. mes atsisakėme pristatyti prekes arba jei pristatymas laiku yra būtinas, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes sutarties sudarymo metu, arba jūs prieš mums priimant užsakymą mums pasakėte, kad pristatymas laiku yra būtinas; b. mums nepavykus pristatyti laiku, jūs nurodėte vėlesnį laikotarpį, kuris yra jums tinkamas atsižvelgiant į aplinkybėms, ir mes užsakymo nepristatėme.
 3. Jei jūs nutrauksite neatliktą sutartį jai pasibaigus, mes nedelsdami grąžinsime visus pagal sutartį atliktus mokėjimus.
 4. Jei turėjote teisę nesutikti su Sutartimi, bet to nepadarėte, jums netrukdoma atšaukti bet kokį prekių užsakymą arnepriimti pristatytų prekių. Jei tai padarysite, mes nedelsdami grąžinsime visus pagal Sutartį sumokėtus mokėjimus už tokias atšauktas ar atmestas prekes. Jei prekės buvo pristatytos, turite jas grąžinti mums arba leisti mums jas atsiimti iš jūsų, ir mes apmokėsime to išlaidas.
 5. Jei kurios nors prekės sudaro komercinį vienetą (vienetas yra komercinis vienetas, jei padalijimas iš esmės pablogintų prekių vertę ar vieneto pobūdį), negalite atšaukti ar atmesti kai kurių iš šių prekių užsakymo taip pat neatšaukdami užsakymo likusioms prekėms.
 6. Mes paprastai nepristatome užsakymų už Anglijos ir Velso, Škotijos, Šiaurės Airijos, Meno salos, Kanalų salų ir Lietuvos adresų. Tačiau jei mes priimame užsakymą pristatyti už šių sričių ribų, jums gali tekti sumokėti importo muitus ar kitus mokesčius, nes mes jų nemokėsime.
 7. Jūs sutinkate, kad mes galime pristatyti prekes dalimis, jei mums trūksta atsargų ar dėl kitų priežasčių, tokiu atveju jums nereikės mokėti papildomų mokesčių.
 8. Jei jums ar jūsų paskirtam asmeniui nepavyksta (ne dėl mūsų kaltės) pristatyti prekių į pristatymo vietą, mes galime apmokestinti pagrįstas jų saugojimo ir pakartotinio pristatymo išlaidas.
 9. Prekės bus jūsų atsakomybė nuo pristatymo pabaigos arba kliento pasiėmimo. Prieš priimdami prekes, jei įmanoma, turite jas patikrinti.

Rizika ir pavadinimas

 1. Bet kokia prekių sugadinimo ar praradimo rizika pereis jums, kai prekės jums bus pristatytos.
 2. Jūs nesate prekių savininkas, kol mes negavome pilno apmokėjimo. Jei vėluojate sumokėti visą sumą arba jei jūs artėjate prie bankroto, mes galime pranešimu atšaukti bet kokį pristatymą ir nutraukti bet kokią teisę naudoti jums vis dar priklausančias prekes, tokiu atveju turite jas grąžinti arba leisti mums jas atsiimti.

Atšaukimas, gražinimas ir anuliavimas

38. Galite atšaukti užsakymą, prieš mums sudarant sutartį, net jei ir tiesiog apsigalvojote, nenurodydami priežasties ir neprisiimdami jokios atsakomybės.

39. Tai nuotolinė sutartis (kaip apibrėžta toliau), turinti apčioje nurodytas atšaukimo teises (Anuliavimo teisės). Tačiau šios atšaukimo teisės netaikomos šių prekių (be kitų) sutarčiai šiomis aplinkybėmis:

a. prekės, pagamintos pagal jūsų specifikacijas arba aiškiai pritaikytos asmeniniams poreikiams; b. prekės, kurių kokykė gali greitai pablogėti arba pasibaigti galiojimo laikas.

 1. Be to, sutarties atšaukimo teisės nebegalioja šiomis aplinkybėmis: a. bet kurios pirkimo – pardavimo sutarties atveju, jei prekės po pristatymo neatsiejamai (pagal savo pobūdį) buvo sumaišytos su kitomis prekėmis.
 2. Pagal šias taisykles ir sąlygas galite nutraukti šią sutartį per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties.
 3. Atšaukimo laikotarpis pasibaigs po 14 dienų nuo tos dienos, kai įsigysite pats arba per trečiąją šalį, išskyrus jūsų nurodytą vežėją, fizinį paskutiniųjų prekių valdymą. Nuolatinėje prekių tiekimo sutartyje (t.y. prenumeratose) teisė atsisakyti sutarties bus 14 dienų po pirmojo pristatymo.
 4. Norėdami pasinaudoti teise nutraukti sutartį, turite aiškiai informuoti mus apie savo sprendimą, (pvz., paštu, faksu ar el. Paštu). Galite naudoti pridedamą anuliavimo anketą, tačiau ji nėra privaloma. Bet kokiu atveju, turite sugebėti pateikti aiškius įrodymus, kada buvo atliktas atšaukimas, todėl galite pasinauditi pavyzdinę atšaukimo formą.
 5. Mūsų svetainėje www.consciousfuture.co.uk taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę atšaukimo formą ar bet kokį kitą, aiškų kliento sprendima atšaukti sutartį pareiškimą. Jei naudosite šią parinktį, mes nedelsdami perduosime jums patvirtinimą apie tokio atšaukimo gavimą patvarioje laikmenoje (pvz. el. paštu).
 6. Norėdami laikytis atšaukimo termino, jums pakanka išsiųsti pranešimą apie jūsų naudojimosi teisių atšaukimą dar nepasibaigus atšaukimo laikotarpiui.

Atšaukimo pasekmės atšaukimo laikotarpiu

46. ​​Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei atšauksite šią sutartį, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinkote ne pigiausią, o kitą pristatymo būdą) mūsų siūlomo standartinio pristatymo.

Atskaitymai nuo tiekiamų prekių

47. Mes galime išskaičiuoti iš kompensacijos už bet kokių tiekiamų prekių vertės praradimą, jei nuostoliai atsirado dėl jūsų netinkamo elgesio su prekėmis (t.y. elgiantis su prekėmis ne taip kaip reikia nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą). Taip yra todėl, kad jūs esate atsakingas už tuos nuostolius ir, jei mums jų neišeina susigražinti, turite sumokėti mums tų nuostolių sumą.

Kompensavimo laikas

48. Jei nesiūlėme atsiimti prekių, kompensaciją atliksime nedelsdami ir ne vėliau kaip: a. 14 dienų po tos dienos, kai iš jūsų atgausime visas pateiktas prekes, arba b. 14 dienų po tos dienos, kai pateiksite įrodymą, kad išsiuntėte prekes.

49. Jei mes pasiūlėme atsiimti prekes arba jei prekės nebuvo pristatytos, mes grąžinsime kompensaciją nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią mums bus pranešta apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį.

50. Mes grąžinsime pinigus tomis pačiomis mokėjimo priemonėmis, kokias naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent mes aiškiai sutarėme kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių už kompensaciją.

Prekių grąžinimas

51. Jei gavote prekes pagal sutartį, kurią atšaukėte, turite nedelsdami grąžinti prekes ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešate mums apie šios sutarties nutraukimą adresu. Terminas yra išlaikytas, jei atsiųsite prekes nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Jūs sutinkate, kad turėsite padengti prekių grąžinimo išlaidas.

52. Šiose Anuliavimo teisėse šie žodžiai turi tokią reikšmę:

 1. nuotolinė sutartis - sutartis, sudaryta tarp prekybininko ir vartotojo pagal organizuotą nuotolinio pardavimo ar paslaugų teikimo schemą be prekiautojo ir vartotojo fizinio kontakto, išimtinai naudojant vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių sutarties sudarymo laiku.
 2. pirkimo – pardavimo sutartis - sutartis, pagal kurią prekybininkas perduoda arba sutinka perduoti prekių nuosavybės teises vartotojui, o vartotojas moka arba sutinka mokėti kainą, įskaitant bet kokią sutartį, kurios objektas yra tiek prekės, tiek paslaugos.

Atitikimas

53. Mes turime teisinę pareigą tiekti prekes atitinkančias sutartį ir esame šią teisinę pareigą atlikę jei yra įvykdyti šie punktai:

54. Pristatytos prekės:

 1. yra patenkinamos kokybės;
 2. yra pagrįstai tinkamos bet kokiam konkrečiam tikslui, kuriam perkate prekes, apie kurias prieš sudarant sutartį mums pranešėte (nebent jūs iš tikrųjų nepasikliaujate mūsų įgūdžiais ir sprendimais) ir yra tinkamos bet kokiam mūsų numatytam arba sutartyje nurodytam tikslui; ir
 3. atitinka jų aprašymą

55. Tai nėra atitikimo nesilaikymas, jei neatitikimas atsirado dėl jūsų naudojamų medžiagų.

Tęsėjai ir mūsų subrangovai

56. Bet kuri šalis gali perduoti šios Sutarties naudą kam nors kitam ir likti atsakinga kitai šaliai už savo įsipareigojimus pagal sutartį. Tiekėjas bus atsakingas už visų subrangovų veiksmus, kuriuos jis pasirenka padėti atlikti savo pareigas.

Aplinkybės, kurių negali kontroliuoti nė viena šalis

57. Jei šalis nesugeba atlikti įsipareigojimų dėl ko nors, kas nėra pagrįstai kontroliuojama:

 1. šalis kuo skubiau perspės kitą šalį; ir
 2. šalies įsipareigojimai bus sustabdyti tiek, kiek tai yra pagrįsta, su sąlyga, kad ta šalis veiks pagrįstai, ir šalis nebus atsakinga už bet kokį gedimą, kurio negalėjo pagrįstai išvengti, tačiau tai neturės įtakos aukščiau nurodytoms kliento teisėms, susijusioms su pristatymu, bet kokia teise atšaukti, išdėstytas apačioje.

Privatumas

58. Jūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mes gerbiame jūsų privatumą ir laikomės bendrojo duomenų apsaugos reglamento, susijusio su jūsų asmenine informacija.

59. Šios taisyklės ir nuostatos gali būti randamos kartu su mūsų polisu, įskaitant privatumo polisą (https://consciousfuture.co.uk/privacy-policy/).

60. Šiose taisyklėse ir sąlygose:

 1. „Duomenų apsaugos įstatymai“ reiškia bet kurį taikomą įstatymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Direktyvą 95/46 / EB (Duomenų apsaugos direktyvą) arba GDPR.
 2. „GDPR“ reiškia bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.
 3. „Duomenų valdytojas“, „Asmens duomenys“ ir „Apdorojimas“ turi tą pačią reikšmę kaip ir GDPR.

61. Mes esame asmens duomenų, kuriuos tvarkome teikdami Jums prekes, duomenų valdytojas.

62. Kai jūs mums pateikiate asmens duomenis, kad galėtume pateikti jums prekes, mes tvarkome tuos asmens duomenis teikdami jums prekes ir įsipareigojame vykdyti savo įsipareigojimus, nustatytus duomenų apsaugos įstatymuose:

 1. prieš asmens duomenų rinkimo metu mes nustatysime tikslus, dėl kurių renkama ši informacija;
 2. Asmens duomenis tvarkysime tik nustatytais tikslais;
 3. mes gerbsime jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis; ir
 4. mes įgyvendinsime technines ir organizacines priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs.

63. Jei turite klausimų ar skundų dėl duomenų privatumo, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu šiuo el. pašto adresu: info@consciousfuture.co.uk.

Atsakomybės atsisakymas

64. Tiekėjas neatmeta atsakomybės už: (i) apgaulingą veikimą ar neveikimą; arba (ii) dėl mirties ar kūno sužalojimo, kurį sukėlė aplaidumas ar kitų tiekėjo teisinių įsipareigojimų pažeidimas. Atsižvelgdamas į tai, tiekėjas neatsako už: (i) nuostolius, kurių nebuvo galima numatyti abiem šalims sutarties sudarymo metu, arba (ii) nuostolius (pvz., Pelno praradimą) Kliento verslui, prekybai, amatams ar profesijai, kurios nepatirtų vartotojas, nes tiekėjas nemano, kad klientas perka prekes pagrinde savo verslui, prekybai, amatams ar profesijai

Taikoma teisė, jurisdikcija ir skundai

65. Sutartį (įskaitant visus nesutartinius dalykus) reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai.

66. Ginčai gali būti perduoti Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai arba, jei klientas gyvena Škotijoje, Šiaurės Airijoje ar Lietuvoje, atitinkamai Škotijos, Šiaurės Airijos ar Lietuvos teismams.

67. Mes stengiamės išvengti bet kokių ginčų, todėl skundus nagrinėjame taip: 

Mes stengiamės išvengti bet kokių ginčų, todėl skundus nagrinėjame taip: Jei ginčas kyla, klientai turėtų susisiekti su mumis ir stengtis rasti sprendimą. Sieksime atsakyti su tinkamu sprendimu per 5 dienas.

Priskyrimas

68. Šios sąlygos buvo sukurtos naudojant „Rocket Lawyer“ dokumentą (https://www.rocketlawyer.co.uk).

pavyzdinė atšaukimo forma

Adresuojama
_______________
Kemp House, 152 – 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

El. Pašto adresas: info@consciousfuture.co.uk Telefono numeris: +447773070201

Aš / mes [*] pranešame, kad aš / mes [*] nutraukiame mano/mūsų [*] šių prekių [*] [dėl šios paslaugos [*], užsakytos [*], pardavimo sutartį. / gautas [*] ______________________ (gavimo data)

Vartotojo (-ų) vardas (-ai):

Vartotojo (-ų) adresas (-ai):

Vartotojo (-ų) parašas (tik jei apie šią formą pranešama ant popieriaus)

Data

[*] Išbraukti, jei reikia.

page7image39926400page7image39920832page7image39926208

lt_LTLithuanian